Strona główna

II Kongres Polskiej Izby Ubezpieczeń
Wyzwania dla współczesnych ubezpieczeń - ubezpieczalność, inwestycje, nadzór


250 osób odwiedziło w dniach 7-8 maja 2014 r. hotel Sheraton w Sopocie, by uczestniczyć w II Kongresie PIU – najważniejszym forum dyskusji dla rynku ubezpieczeniowego.

Kongres odbywał się pod hasłem przewodnim „Wyzwania dla współczesnych ubezpieczeń - ubezpieczalność, inwestycje, nadzór”.

Wydarzenie rozpoczęło się wykładem autorstwa Marry Trussell, partnera w firmie KPMG w Wielkiej Brytanii. Po nim, wstęp do wykładu poświęconemu współczesnym modelom nadzoru przedstawił Paul Sharma, dyrektor zarządzający w firmie Alvarez and Marsal. Uczestnicy panelu z kolei, prowadzili debatę o różnicach i podobieństwach w modelach nadzoru w różnych częściach świata.

Kolejny panel związany był z hasłem przewodnim kongresu, a dotyczył tzw. ubezpieczalności i wyzwań, jakie w związku z nią stoją przed ubezpieczycielami. Uczestników wprowadził do dyskusji wykład Markusa Wade, przedstawiciela Munich Re. Granicę ubezpieczalności ryzyka wyznaczają: zbyt wysokie prawdopodobieństwo jego wystąpienia lub zbyt duży rozmiar finansowych skutków jego realizacji. Powodują one, że transfer ryzyka nie jest opłacalny dla obydwu stron: właściciela ryzyka i ubezpieczyciela. Granicę tą można przesunąć dzięki działaniom prewencyjnym lub mającym na celu ograniczanie skutków w razie wystąpienia ryzyka. Wbrew powszechnej opinii działania te nie wykluczają sensu ubezpieczenia się, lecz mają charakter komplementarny do usługi ubezpieczeniowej. Pierwszy dzień kongresu zakończył wykład na temat nowych mediów, przedstawiony przez Pam Moore, prezesa i założyciela firmy Marketing Nutz.

Jaki jest i będzie w przyszłości wpływ braku dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych na sektor opieki zdrowotnej oraz całą gospodarkę, dyskutowali uczestnicy pierwszego panelu drugiego dnia Kongresu, poświęconego finansowaniu opieki zdrowotnej. Panel dyskusyjny poprzedził wykład Łukasza Zalickiego, partnera w EY.

Następnie rozpoczęła się część poświęcona inwestycjom zakładów ubezpieczeń. Uczestnicy debatowali na ten temat w panelu zatytułowanym „Polityka inwestycyjna w dobie niskich stóp procentowych. Nowe wyzwania dla ubezpieczycieli”. Wykład wprowadzający do tego panelu wygłosił Kurt Karl, główny ekonomista Swiss Re. Uczestnicy panelu byli zgodni co do tego, że działalność związana z inwestowaniem oszczędności powiązanych z ubezpieczeniami na życie, jest najbardziej zagrożona ryzykiem stóp procentowych.

Część merytoryczna kongresu zakończyła się panelem na temat dobrej i złej regulacji prawnej, który poprzedziła prezentacja prof. Michała Romanowskiego, członka Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego. Panel można podsumować stwierdzeniem, że interwencja ustawodawcy powinna być poprzedzona rzetelną analizą przyczyn uzasadniających wprowadzenie lub zmianę prawa oraz ich skutków.

W kongresie uczestniczyli najwybitniejsi ubezpieczeniowi eksperci, zarówno z kraju jak i z zagranicy, a także przedstawiciele urzędów nadzoru, politycy i naukowcy.

Prezentacje z II Kongresu PIU:
  • prof. Michał Romanowski - Dobra i zła regulacja w ubezpieczeniach
  • dr. Kurt Karl, Swiss Re - Facing the interest rate challenge
  • dr. Markus Wade, Munich Re - Emerging risks and insurability in a complex environment
  • Pam Moore - Building, growing & sustaining social business
  • Łukasz Zalicki, EY - Analiza wpływu dodatkowego strumienia wydatków zdrowotnych na gospodarkę
  • dr hab. Marcin Matczak, DZP - Ile państwa ile rynku w ochronie zdrowia
  • Mary Trussell - The Valued Insurer


Film z II Kongresu PIU tutaj


©
Kongres Polskiej Izby Ubezpieczeń | Polityka prywatności | Archiwum | Kontakt