Program kongresu

               Perspektywy dla rynku ubezpieczeń
        – klienci, regulatorzy, zakłady ubezpieczeń


 
6 maja 2015
 
12:00 - 13:00 Lunch w foyer hotelu Sheraton

13:00 - 14:00 Otwarcie Kongresu

Prof. dr hab. Lesław Gajek - Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego
Dr Józef Zych – Marszałek Senior Sejmu VII kadencji
Kazimierz Kleina – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, Senat RP
Tomasz Latos – Przewodniczący Komisji Zdrowia, Sejm RP
Dr Jacek Karnowski – Prezydent Miasta Sopotu
Jan Grzegorz Prądzyński
– Prezes Polskiej Izby Ubezpieczeń  
 
 
14:00 - 14:30 Growth and the odds of strategy

Sven Smit - Dyrektor w McKinsey & Company odpowiedzialny za region Europy, szef biura McKinsey w Amsterdamie  
 
 
14:30 - 15:45 Oszczędzanie długoterminowe - jedynie potrzeba czy konieczność?

Wykład wprowadzający:
Ryszard Petru
- Przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich
Panel dyskusyjny:
Moderator: Grzegorz Nawacki - Zastępca Redaktora Naczelnego "Pulsu Biznesu"
Paneliści:
Jarosław Bartkiewicz - Prezes AXA Życie TU S.A.
Marek Bucior - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
Dr Bogusław Grabowski - Członek Rady Gospodarczej przy Premierze RP
Ryszard Petru - Przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich
Małgorzata Popielewska - Członek Zarządu Union Investment TFI S.A.
Sławomir Sikora - Prezes Banku Handlowego w Warszawie S.A.
 
 
 
15:45 - 16:00 Przerwa kawowa

 
16:00 - 17:25 Dystrybucja - nowe regulacje. Perspektywy dla rynku ubezpieczeń

Wykład wprowadzający:
Franciszek Hutten-Czapski – Dyrektor zarządzający w Boston Consulting Group
Panel dyskusyjny:
Moderator: Cezary Szymanek - Redaktor Naczelny "Bloomberg Businessweek Polska"
Paneliści:
Grzegorz Bielec – Wiceprezes TUiR i TUnŻ Warta
Franciszek Hutten-Czapski – Dyrektor zarządzający w Boston Consulting Group
Prof. dr hab. Lesław Gajek - Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego
Wojciech Sobieraj – Prezes Zarządu Alior Bank
Marcin Ślotała - Członek Zarządu MAK Ubezpieczenia  

 
17:25 - 17:40 Przerwa kawowa

 
17:40 - 18:30 Młodzi poskładani z puzzli. Jak ubezpieczać tożsamościowe hybrydy?

Prof. dr hab. Tomasz Szlendak – Dyrektor Instytutu Socjologii Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika w Toruniu
 
 
 
20:00 Uroczysta kolacja