Program kongresu

Klient – Regulator – Kapitał. Jak zapewnić wartość
rynku ubezpieczeń w warunkach ciągłej zmiany?

 
10 maja 2016
 
11:30 - 12:40 Otwarcie Kongresu
Dr Jacek Karnowski – prezydent miasta Sopotu
Dr Józef Zych – sędzia Trybunału Stanu, Marszałek Sejmu RP w latach 1995-97
Andrzej Jaworski – przewodniczący Komisji Finansów Publicznych, Sejm RP
Grzegorz Bierecki – przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, Senat RP
Kazimierz Kleina – wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, Senat RP
Adam Hamryszczak – podsekretarz stanu, Ministerstwo Rozwoju
Łukasz Piebiak – podsekretarz stanu, Ministerstwo Sprawiedliwości
Andrzej Lewiński – zastępca Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
Jan Grzegorz Prądzyński – prezes Polskiej Izby Ubezpieczeń
 
 
12:40 - 14:00 Jak branża ubezpieczeniowa może odzyskać atrakcyjność?

Wykład wprowadzający:
Franciszek Hutten-Czapski - dyrektor zarządzający w Boston Consulting Group
Panel dyskusyjny:
Moderator: Franciszek Hutten-Czapski - dyrektor zarządzający w Boston Consulting Group
Paneliści:
Prof. UW, dr hab. Teresa Czerwińska – Katedra Systemów Finansowych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Prof. dr hab. Lesław Gajek - wiceprzewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego
Michaela Koller – dyrektor zarządzająca Insurance Europe
Michał Krupiński – prezes PZU SA
Zbigniew Lazar – założyciel, prezes Modern Corp.
Jarosław Parkot – prezes Grupy WARTA
 
 
14:00 - 15:20 Lunch

15:20 - 16:40 Ekonomiczne skutki stanowienia prawa. Jak spowodować, żeby regulacje służyły rozwojowi rynku ubezpieczeń w Polsce?


Wykład wprowadzający:
Prof. dr hab. Michał Romanowski – Katedra Prawa Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Kancelaria Romanowski i Wspólnicy sp. k.
Panel dyskusyjny:
Moderator: Grzegorz Nawacki – zastępca redaktora naczelnego „Pulsu Biznesu"
Paneliści:
Jarosław Bartkiewicz – prezes Prudential w Polsce, przewodniczacy Komisji Ubezpieczen na Zycie PIU
Witold Janusz – dyrektor generalny Lloyd’s Polska Sp. z o. o., przewodniczacy Komisji Ubezpieczen Majatkowych PIU
Katarzyna Przewalska – zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego Ministerstwa Finansów
Prof. dr hab. Michał Romanowski – Katedra Prawa Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Kancelaria Romanowski i Wspólnicy sp. k.
Paweł Sawicki – dyrektor Departamentu Licencji Ubezpieczeniowych i Emerytalnych, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
 
 
16:40 - 17:00 Przerwa kawowa

17:00 - 18:00 Technologia we krwi. Ubezpieczenia przyszłości

Natalia Hatalska - autorka bloga Hatalska.com
 
 
20:00 Uroczysta kolacja